سرهای خوانین ترکمن

سر های خوانین ترکمن که از کاه انباشته و به تهران آورده اند. خان های ترکمن که ترس در دل ایرانیان انداخته و مورد نفرت آنها بودند در جنگ با مشروطه خواهان به قتل رسیدند.

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۳۱

دختر شمالی

دختر شمالی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٦:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۳۱
تگ ها : مردم شناسی ، مکان

عکس مردم محله های قدیم

عکس مردم محله های قدیم

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۳٠
تگ ها : مردم شناسی ، مکان

عروس و داماد شمالی

عروس و داماد شمالی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٥:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٩

سرباز ایرانی

سرباز ایرانی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۸

پیر مرد های قدیم و جوان های با ادب اون دوره

پیر مرد های قدیم و جوان های با ادب اون دوره

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٧
تگ ها : مردم شناسی

تهران

تهران

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٦
تگ ها : مردم شناسی ، شهر

آتش نشانی شهرستان تبریز

آتش نشانی شهرستان تبریز

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٦
تگ ها : مردم شناسی ، مکان ، شهر ، شغل

مدرسه و دانش آموز

مدرسه و دانش آموز

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۳
تگ ها : مردم شناسی ، مکان

صنعت نمد مالی در ایران قدیم

صنعت نمد مالی در ایران قدیم

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٤:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۳
تگ ها : مردم شناسی ، شغل

تئاتر سعدی

تئاتر سعدی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٦:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٢
تگ ها : مکان ، مردم شناسی

یک عکس خانوادگی

یک عکس خانوادگی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۱

کشتی و تشک کشتی

کشتی و تشک کشتی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۸

ساز و سرنا در ایران قدیم

ساز و سرنا در ایران قدیم

 

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٧

 

 

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٦
تگ ها : مردم شناسی ، مکان

قلیان کشیدن

قلیان کشیدن

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٥
تگ ها : مردم شناسی

نقشه برداری احداث خیابان شهید بهشتی (منصور)

نقشه برداری احداث خیابان شهید بهشتی (منصور)

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٤
تگ ها : مکان ، شهر

شتر در یکی از کاروانسرا های دوره قاجار

شتر در یکی از کاروانسرا های دوره قاجار

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۳

مطبخ در شمال ایران

آشپزخانه یا مطبخ ایرانی در شمال ایران و یک زن شمالی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٤:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۳

یک مغازه پارچه فروشی در ایران قدیم

یک مغازه پارچه فروشی در ایران قدیم

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٢
تگ ها : مردم شناسی ، شغل

پنج تومانی جمهوری اسلامی

پنج تومانی جمهوری اسلامی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۱

پنج ریالی پهلوی

پنج ریالی پهلوی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٠
تگ ها : پول ، پهلوی

عبدالله قاجار

عبدالله قاجار

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٩

مردم ایران

مردم ایران

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۸
تگ ها : مردم شناسی

عکسهای زلزله بوئین زهرا 1341

عکسهای زلزله بوئین زهرا 1341

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٧

مردمان ایران قدیم و تیپ هاشون واسه عکس

مردمان ایران قدیم و تیپ هاشون واسه عکس

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٥:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٧
تگ ها : مردم شناسی

بانک ملت

بانک ملت

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٥
تگ ها : مکان