تفنگ آبپاش

تفنگ آبپاش دوره ماه که خیلی هم واسه بعضی ها افتخار داشت و واسه بقیه حسرت

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢۳

صابون نخل زیتون داروگر

صابون نخل زیتون داروگر

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢۳
تگ ها : خانواده ، وسایل

دفتر نقاشی فیلی

دفتر نقاشی فیلی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٧
تگ ها : وسایل ، بچه ها ، مدرسه

اتد های المانی

اتد های المانی که کسایی که داشتن کلی فخر می فروختند به دیگران

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٧
تگ ها : وسایل ، بچه ها ، مدرسه

نوار کاست

نوار کاست

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳
تگ ها : وسایل ، مشغولیت

باطری

باطری هایی که قدیما بود و روش هم نوشته بود قوه پارس

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳
تگ ها : وسایل

ضبط سوت سونی

ضبط سوت سونی که دوران قدیم بسیار جایگاه ویژه داشت و کلی رو انداز و زیر انداز داشت و توی طاقچه جای مخصوصی واسه خودش داشت

یادش به خیر. من خودم خیلی خاطره دارم ازش

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٤
تگ ها : وسایل ، مشغولیت

پاک کن های قدیمی

پاک کن های قدیمی که به جز سیاه کردن کار دیگه ای ازشون بر نمی اومد

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۳
تگ ها : وسایل ، بچه ها ، مدرسه

شامپو خمره ای داروگر یا همون شامپو تخم مرغی داروگر

شامپو خمره ای داروگر یا همون شامپو تخم مرغی داروگر

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٦:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳
تگ ها : وسایل

آتاری

آتاری وسیله ای برای بازی کودکان قدیم

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٧

برگه امتحانی دبستان

برگه امتحانی دبستان

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
تگ ها : مدرسه ، وسایل

ضربه گیر

ترکوندن ضربه گیر های پلاستیکی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
تگ ها : وسایل ، مشغولیت

زنبورک

زنبورک وسیله ای بود که قدیما بچه ها باهاش اهنگ دهنی می زدند

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳٠

پاک کن پلیکان

پاک کن پلیکان که هیچ وقت هم خوب پاک که نمی کرد بلکه سیاهم می کرد

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
تگ ها : بچه ها ، مدرسه ، وسایل

 

بازی نقاشی کشیدن با مهره

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۳٠
تگ ها : بچه ها ، وسایل ، سرگرمی

دفتر 40 برگ های قدیم

دفتر 40 برگ های قدیم

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢۳
تگ ها : وسایل ، بچه ها ، مدرسه

لیوان تاشو

لیوان های تاشو دوران بچگی که هیچ وقتم اب توش نمی موند ولی همه داشتند

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢۳
تگ ها : وسایل ، بچه ها ، مدرسه

راکت و توپ چسبونکی

راکت و توپ چسبونکی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢۳
تگ ها : وسایل ، بچه ها ، بازی

اینم از خودکار های مدرسه

اینم از خودکار های مدرسه

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٥:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱
تگ ها : وسایل ، بچه ها ، مدرسه

مهر های آفرین, صد آفرین, هزار آفرین

مهر های آفرین, صد آفرین, هزار آفرین

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۸
تگ ها : وسایل ، بچه ها ، مدرسه

کتاب فارسی اول ابتدایی

کتاب فارسی اول ابتدایی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٤
تگ ها : مدرسه ، بچه ها ، وسایل

خط کش های حروفی و شکل دار

خط کش های حروفی و شکل دار

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۳
تگ ها : وسایل ، بچه ها ، مدرسه

کارت های بازی دوران کودکی

کارت های بازی دوران کودکی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۳

کارت های صد افرین و هزار افرین

کارت های صد افرین و هزار افرین دوران کودکی و دبستان

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۳٠

نوار کاست ویدئویی

نوار کاست ویدئویی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٥
تگ ها : وسایل

میز و نیمکت مدرسه های قدیمی

میز و نیمکت مدرسه های قدیمی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٠
تگ ها : وسایل ، مدرسه ، بچه ها

تیله های شیشه ای

تیله های شیشه ای

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٠
تگ ها : بچه ها ، وسایل

اتاری های دستی

آتاری های دست بچه ها

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٠
تگ ها : بچه ها ، وسایل

کرسی

کرسی (وسیله که زمستان ها خانواده ها زیر اون می خوابیدن)

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٤:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٧

کارت بازی

کارت بازی در سال های نه چندان دور

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٤:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٧

تصادف ماشین

تصادف ماشین

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢۸

تصادف ماشین

تصادف ماشین

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٤

قطار در ایران قدیم

قطار در ایران قدیم

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٠
تگ ها : وسایل

دختر قالی باف

دختر قالی باف

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٦

ناصرالدین شاه قاجار در کالاسکه شاهی

ناصرالدین شاه قاجار در کالاسکه شاهی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳
تگ ها : شخصیت ، قاجار ، وسایل

خط تاکسی در روزگاران قدیم ایران

خط تاکسی در روزگاران قدیم ایران

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۳۱
تگ ها : مکان ، وسایل ، مشغولیت

سرباز ایرانی در کنار نفت کش در سالهای دور

سرباز ایرانی در کنار نفت کش در سالهای دور

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٩

چرخ چاه

چرخ چاه

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٦

نمونه ای از اولین ماشین ای وارد شده به ایران

نمونه ای از اولین ماشین ای وارد شده به ایران

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٢
تگ ها : وسایل

چاه نفت

چاه نفت

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱۱
تگ ها : مکان ، وسایل

قلیان

قلیان

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٥:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۸

چای آتشی و چپق در پای مخزن آب

چای آتشی و چپق در پای مخزن آب

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٧

روستا های شمال ایران و ابزار شاخه چینی

روستا های شمال ایران و ابزار شاخه چینی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢

قشون ایران و تمرین تیر اندازی با اولین مسلسل نظامی

قشون ایران و تمرین تیر اندازی با اولین مسلسل نظامی

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٦:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢

ورود سه چرخه به ایران

ورود سه چرخه به ایران

  
نویسنده : محمد رضا طالاری ; ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
تگ ها : وسایل